Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302859

Özel bakım merkezinden yararlanabilmek için Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda engel oranı yüzde kaç ve üzeri olması gerekmektedir?


%40 ve üzeri

%50 ve üzeri

%60 ve üzeri

%70 ve üzeri

%80 ve üzeri


Yanıt Açıklaması:

Özel bakım merkezinden yararlanabilmek için tam teşekküllü hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih
ve 27787 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında
engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli bölümünde “EVET” ibaresi olması gerekmektedir. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum