Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1212817

Aşağıdakilerden gelişimsel yetersizlikle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Gelişimsel yetersizlik temel olarak 3 türe ayrılır bunlar; zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, fiziksel yetersizliktir.

Ağır ve orta derecede zihinsel yetersizliği olan bireyler tüm gelişim alanları açısından desteğe ihtiyaç duyarken, hafif derecede zihinsel yetersizliği olan bireyler tek bir alanda desteğe ihtiyaç duyabilir.

Gelişimsel yetersizlikler içinde bu yetersizliği gösteren birey sayısı açısından en geniş yetersizlik türünü fiziksel yetersizlikler oluşturmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu erken çocukluk döneminde belirti göstermez

Otistik spektrum bozukluğu bireylerde  karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik bulunur.


Yanıt Açıklaması:

Otistik spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum