Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1291926

Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır?


Yüzde iki

Yüzde üç

Yüzde dört

Yüzde beş

Yüzde altı


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin bakım ve rehabilitasyonun önemli bir aşamasında gelişimsel yetersizliği olan bireylerin iş dünyasında kendilerine bir iş bulması ve bu şekilde mümkün olduğu kadar bağımsız bir yaşam kurmasıdır. Yetersizliği olan bireylerin iş ve istihdam haklarını düzenleyen bazı yasalar söz konusudur. Bu yasalardan biri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmesi gereken engelli oranı belirlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %4 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %4’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dâhil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır” ifadesi kamu kurum ve kuruluşlarında yetersizliği olan bireyleri istihdam edilmesi belirlemektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum