Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302794

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik Araştırma Merkezinde çocuğun hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına karar veren ve  kurul raporunun çıkmasını sağlayan  kuruldur ?


Eğitim Destek Kurulu

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu

Eğitsel Değerlendirme Kurulu

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu

Eğitim Planlama Kurulu


Yanıt Açıklaması:

Çocuğun hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin öneride bulunulur. C¸ocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan O¨zel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından çeşitli testler ve bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada çocuğun tıbbi değerlendirme raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır. Doğru cevap D’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum