Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302839

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğu' na sahip bireyler için doğrudur?


Hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak farklı türlere sahiptir.

Çocuk felci alt türlerinden biridir. 

Kol-bacak eksikliği türlerinden biridir

Basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar gösteren bireylerdir.

Hemofili ve AIDS gibi başlıklar ile ilişkilendirilmektedir.


Yanıt Açıklaması:

Otistik spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bir bozukluktur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum