Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1217228

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. Maddesinde ailenin korunması ve çocuk hakları konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Yalnız yetersizliği çocuklar devletin koruması altındadır.
  2. Devlet ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır.
  3. Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
  4. Her çocuk, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir
  5. Devlet, aile planlaması ile ilgili gerekli tedbirleri alır.


I,II,III,IV

II,III,IV,V

I,III,IV,V

Yalnız II

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

 Anayasa’nın 41. maddesi şu şekildedir; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır”.

 Anayasa’nın 41. maddesi incelendiğinde yetersizliği olsun ya da olmasın bütün çocukların devletin koruması altında olduğu açıkça belirtilmiştir. Devlet aynı zamanda çocukların herhangi bir istismar ve şiddette karşı korunmasında koruyucu tedbirleri alma sorumluluğunu üstüne almış ve 41. madde ile güvence altına almıştır. Tüm çocuklar devletin koruması altında olduğundan II,III,IV,V. maddeler doğru olduğundan doğru cevap B'dir.

 

Yorumlar
  • 1 Yorum
  • binnaz 1.09.2021 17:33:42

    neden doğru cevap b şıkkı deyip a şıkkı eşil yanıyor