Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1217357

Özel eğitimin en temel ilkesi olan en az kısıtlayıcı ortam ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisinde belirtilmektedir?


573 sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

5378 sayılı Engelliler Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


Yanıt Açıklaması:

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin üçüncü ilkesi “Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevre­lerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür” şeklindedir. Bu ilke, özel gereksinimi olan bireylerin toplumun ayrılmaz birer ferdi olarak kabul edilmesi açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu madde özel gereksinimi olan bireylerin bakım ve rehabilitasyonun özel eğitimin en temel ilkesi olan en az kısıtlayıcı ortam ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Tüm eğintim hizmetlerinin bu ilke doğrultusunda planlanma­sı ve uygulanması, özel gereksinimi olan bireylerin toplum tarafından kabulünü sağlamasının yolunu açacaktır. Doğru cevap A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum