Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302857

Aşağıdaki araçlardan hangisi sağlıklı görünen çocukların olası sorunları yönünden taranması, gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptaması ve riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar vb.) izlemesi amacıyla kullanılmaktadır?


Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

Peabody Resim Kelime Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Stanford Binet Zeka Testi


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel geriliğin ve yetersizliğin değerlendirilmesi amacıyla en sık kullanılan test Denver II Gelişimsel Tarama Testi’dir. Denver II testi şu amaçlara ulaşmak için kullanılabilen bir araçtır; (a) sağlıklı görünen çocukların olası sorunları yönünden taranması, (b) gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptaması ve (c) riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar vb.) izlemesi. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum