Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302953

"İlk uyarım alınan bölge ağızdır. Emme, çiğneme, ısırma çocuğun oral olarak ilk eylemleridir. Açlık ve susuzluk gibi gereksinimlerin anne memesiyle gideriliyor olması çocuğa hoşnutluk verir."

Yukarıdaki bilgiler Freud'un Gelişim Kuramı'nın hangi evresini açıklamaktadır?


Oral dönem

Fallik dönem

Anal dönem

Genital dönem

Gizil dönem


Yanıt Açıklaması:

Freud'un gelişimsel kuramı oral, anal, fallik, gizil ve genital dönem olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. 0-18 aylık gelişim dönemini içeren oral dönemde ilk uyarım alınan bölge ağızdır. Emme, çiğneme, ısırma çocuğun oral olarak ilk eylemleridir. Açlık ve susuzluk gibi gereksinimlerin anne memesiyle gideriliyor olması hoşnutluk verir. Erickson’a göre bebek içinde bulunduğu dünyaya güvenmeye, annesiyle kurduğu etkileşimler ve sonuçlarına göre karar verir. Gereksinimlerinin annesi tarafından zamanında giderilmesinin sağladığı hoşnutluk onlarda güven duygusunun da gelişmesini sağlar. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum