Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1202972

  1. Gelişimsel gerilik zihinsel yetersizliktir.
  2. Standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumudur.
  3. Gelişimsel geriliğe karşı alınabilecek en etkili önlem erken tanılamadır.
  4. Gelişimsel açıdan gecikmeler ve sorunlar yaşayan birçok çocuk erken yaşlarda çevresi tarafından hemen farkedilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

I, IV

II, III

II, IV


Yanıt Açıklaması:

Verilenlerden II ve III numaralı olanlar doğrudur. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum