Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Ömür boyu süren ve ömür boyu uygun beslenme tedavisine (glutensiz diyet) devam edilmesi gereken bir hastalıktır". Sözü edilen hastalık seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Kabızlık (Konstipasyon) ve İshal (Diyare)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH)

Çölyak

Besin Alerjileri

Obezite 


2.Soru

22 yaşından önce görülen, kronik, zihinsel aktivitelerde ya da fiziksel faaliyetlerdeki yetersizlik olarak nitelendirilen kavrama ne ad verilir?


Gelişimsel yetersizlik

Gelişimsel gerilik

Kalıtım

Perinatal nedenler

Doğum sonrasında gelişim geriliği


3.Soru

-Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır?


% 3

% 5

%6

%4

%2


4.Soru

Gelişimini geciktirebilecek biyolojik ya da çevresel riskleri bulunan ya da gelişimi gecikmiş olan 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen gelişimi destekleyici hizmetlerin bütününü içeren programa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Özel eğitim

Kaynaştırma

Erken destek programları

Aile eğitimi

Okul öncesi eğitim


5.Soru

Aşağıda verilen şıklardan hangisi sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Rett sendromu

Travmatik beyin zedelenmesi

Multiple skleroz (MS)

Romatoid artrit (RA)

Kistik fibrozis


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun dış dünya kuralları temelinde kendini ilk defa etkin bir şekilde kontrol etmesi anlamına gelmektedir ve Freud’a göre kişilik üzerinde birçok etkisi vardır?


Konuşma Becerisi

Tuvalet Eğitimi

Okul Eğitimi

Oyun Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas-iskelet yetersizlikleri arasında yer almaktadır?


Polio

Otizm

Multiple Skleroz

Serebral Palsi

Romatoid Artrit


8.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerde cinsel gelişim en çok hangi gelişimsel alanda yaşanan gecikmeler ile ilişkilidir?


Fiziksel gelişim

Bilişsel gelişim

Dil gelişimi

Duygusal gelişim

Sosyal gelişim


9.Soru

C¸ocuklarda var olan bir gelişimsel geriliğin tespit edilmesi için çocuğun tüm gelişim alanlarında detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. C¸ocuklarda gelişim geriliklerinin erken belirlenmesi için sosyal, bilişsel, fiziksel ve dil gelişimlerinin belirli aralıklarla değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde gelişimsel geriliği erken tanılama için önerebiliriz?


Ulusal çapta erken çocukluk ve okul çağı tarama sistemlerinin olması

Okul çağına gelen çocukların taranması

Tanılama sürecinin geç olması için doktorların okul dönemine kadar değerlendirme almaması

Tanılama araçlarının eski versiyonlarının kullanılması

Tarama ve tanılama araçlarının güncel versiyonlarının kullanılması


10.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere mahremiyete koruma eğitiminde ilk olarak öğretilmesi gerekenler arasında değildir ?


Yabancıyı ayırt etme

İzin alma- İzin verme

Kişisel alanını koruma

İzinsiz teması reddetme

Beden temizliğine dikkat etme


11.Soru

  1. Gelişimsel gerilik zihinsel yetersizliktir.
  2. Standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumudur.
  3. Gelişimsel geriliğe karşı alınabilecek en etkili önlem erken tanılamadır.
  4. Gelişimsel açıdan gecikmeler ve sorunlar yaşayan birçok çocuk erken yaşlarda çevresi tarafından hemen farkedilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

I, IV

II, III

II, IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serebral palsi olan çocuklarda görülen beslenme yetersizliğiyle ilgili yanlış bir bilgidir?


Yaygın görülen ve yaşam kalitesini etkileyen bir gelişim sorunudur.

Beslenme sorunları bebeklik döneminde emme güçlükleri ile başlayıp çocukluk  döneminde de devam etmektedir

Diğer kronik hastalığa sahip çocuklara kıyasla serebral palsisi olan çocuklardaki
beslenme sorunlarını tespit ve tedavi etmek nispeten daha güçtür.

Belirli renkteki yiyeceklere karşı aşırı istek duyarlar.

Gelişim yetersizliği olan çocukların annelerinin günde ortalama 3.5 saatlerini çocuklarının beslenmesine ayırdıkları bulunmuştur.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal gelişim gösteren çocuklara gelişim testi yaptırılması önerilen yaş aralıkları arasında yer almamaktadır?


0-6 ay

12-18 ay

24-36 ay

36-48 ay

60-72 ay


14.Soru

Haz ve ilginin dışkılama bölgesinde yoğunlaştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Oral Dönem

Gizil (Latent) Dönem

Genital Dönem

Anal Dönem

Fallik Dönem


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisiOSB olan çocuklarda besin seçimine ilişkin sıklıkla karşılaşılan durumlardan değildir?


Belirli renkteki yiyeceklere karşı aşırı istek duyarlar.

Besinlerin hep farklı şekilde sunulmasını isterler.

Kalabalık içinde yemek yemekten rahatsız olurlar.

Yemek yedikleri ortamın çevresel faktörlerinden çabuk etkilenirler.

Daha önce denenemedikleri yiyecekleri tadarken rahatsız olurlar.


16.Soru

Cinsel konulara olan merakın azaldığı dönem hangisidir?


Gizil (Latent) Dönem

Genital Dönem

Oral Dönem

Fallik Dönem

Anal Dönem


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çölyak için sakıncalı besinlerdendir?


Kurubaklagil

Buğday

Meyveler

Sebzeler

Yumurta


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi zihinsel yetersizlik kavramından söz edilebilmesi için gerekli olan ve bireyin mevcut yaşı ile ilişkilendirilebilen bir kriter olarak sunulabilir?


Zihinsel işlevlerde önemli derece de normal altı olmadır.

Bireyin uyumsal beceriler alanında yer alan iki ya da daha fazla beceri alanında sınırlılıklar göstermesidir.

18 yaşından sonra kaza, travma ya da hastalıklar nedeniyle zihinsel işlevleri zarar gören bireyler zihinsel
yetersizlik tanısı alamamaktadır.

Uygun, etkili ve sistematik eğitim uygulamaları ile zihinsel yetersizliği olan bireyler gelişim gösterebilmektedir.

 Zihinsel yetersizliği olan çocukların da doğal gelişim gösteren akranları gibi aynı temel (psikolojik, fizyolojik, sosyal, duygusal) ihtiyaçları vardır. 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler arasında yer almaz?


Rett sendromu

Romatoid artrit

Travmatik beyin yaralanması 

Omurilik zedelenmesi

Multiple skleroz


20.Soru

Bedeninin başkası tarafından görülmemesinin sağlanması olarak tanımlanan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 


Gizlilik

Örtülülük

Dokunulmazlık

Temizlik

Açıklık