Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302847

Aşağıda verilen şıklardan hangisi sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Rett sendromu

Travmatik beyin zedelenmesi

Multiple skleroz (MS)

Romatoid artrit (RA)

Kistik fibrozis


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel yetersizliklerin sinir sistemi ile ilgili ytersizlikler alt başlığı altında yer alan yetersizlikler şunlardır: (a) serebral palsi, (b) spina bifida, (c) çocuk felci, (d) multiple skleroz. Doğru cevap "C" dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum