Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1233327

573 sayılı özel eğitim hakkındaki kararnamenin 7. ilkesi aşağıdakilerden  hangisidir?


“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özel eğitim gerektiren bireylerin,
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları
düzenlemektir.''

''Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar”

“Özel eğitime erken başlamak esastır''

“Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür''

“Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır''


Yanıt Açıklaması:

KHK’nin yedinci ilkesi “Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır” şeklindedir ve sürecin tümüne yer alan ailenin, özel eğitim sürecinin de tamamında yer alması gerektiğini vurgulamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum