Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1239310

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi için geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapıldığı testlerden biri değildir?


Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Vineland Uyum Davranış O¨lçeği (VUDO¨)

Denver II testi

Desteklerin Yoğunluğu Ölçeği

Gazi Erken C¸ocukluk Değerlendirme Aracı (GEC¸DA)


Yanıt Açıklaması:

U¨lkemizde mevcut geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış testler arasında; daha çok aileye soru sormaya dayanan Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) çocukların özellikle uyum davranışlarını incelemeye yönelik Vineland Uyum Davranış O¨lçeği (VUDO¨) ve işlevsel becerileri ölçen Denver II testi gelişimsel değerlendirmeleri için kullanılmaktadır. Bu testler hakkında ünite sonunda daha detaylı bilgi verilecektir. Yukarıda ifade edilen standart testlerin yanı sıra, ülkemizde geliştirilen değerlendirme ölçütlerinden biri de uygun bir ortamda oluşturulan gelişimsel oyunlar sırasında çocuğun gözlemlenerek değerlendirilmesi, testin uygulanması ve gerekli olan durumlarda aileden bilgi alınması yolu ile gerçekleştirilen “Gazi Erken C¸ocukluk Değerlendirme Aracı (GEC¸DA)”dır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum