Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1251810

Gelişimsel gerilik

Gelişimsel yetersizlik

I

Süreç raporlandırılır

Özel eğitim raporu süreci uygulanır

II

Bireysel eğitim verilir

Aile eğitimi verilir

III

Erken çocuklukta görülür

Doğumdan hemen sonra tanılanır

IV

Ortadan kaldırılabilir                                              

Yaşam boyu devam eder

V

Sağlıklı gelişen akranlarıyla birlikte eğitim alır

Özel eğitim kurumlarında eğitim alır

 Hangisi/hangileri gelişimsel gerilik ile gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklar arasındaki farklardan biridir?


I, II, III, IV ve V

I, II, III ve V

I, III, IV ve V

II ve V

Yalnız V


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel gerilik ile gelişimsel yetersizlik arasındaki temel farklılıklar şu şekilde sıralanabilir. İlk olarak, gelişimsel gerilik, erken çocuklukta okul öncesi dönemlerde kendini gösterirken gelişimsel yetersizlik, doğum sonrasında hemen tanılanabilmektedir. Gelişimsel gerilik erken dönem gelişimsel destekler ile azaltılıp ortadan kaldırılabilir iken gelişimsel yetersizlikler yaşam boyu etkisini göstermektedir. Gelişimsel gerilik yaşayan çocuklar gelişimsel bir gecikmeyi belirten bir raporlandırma süreci yaşamaktadırlar. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ise yetersizliği bildiren bir Özel Eğitim Raporu sürecine girmektedir. Gelişimsel geriliği olan çocuklara normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim ortamı sunulurken, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara özel eğitim kurumlarında yetersizliğin türüne uygun eğitim olanakları sunulmaktadır. Doğru yanıt C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum