Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1263051

I. Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır. II. Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır. III. O¨zel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değer- lendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır. IV. Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 5378 sayılı engelliler kanunu kapsamındadır?


I

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

573 sayılı KHK'da 

“Değerlendirme” başlığı altında “Normal akranları ile birlikte eğitim gören özel eğitim gerektiren öğrencilerin hazırlanan eğitim planındaki amaçları gerçekleştirme düzeyleri, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak, özür ve özellikleri dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. O¨zel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değerlendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır” ifadesi yer almakta ve bu madde tüm değerlendirme uygulamaları için temel oluşturmaktadır.

Diğer esaslar 5378 kanun çerçevesindedir. Doğru seçenek E'dir.

Yorumlar
  • 1 Yorum
  • binnaz 31.08.2021 11:26:36

    c ve e şıklarına aynı şeyleri yazıp neden e şıkkı doğru. lütfen testler incelensin