Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302821

Ülkemizde mevcut olan ve daha çok aileye soru sormaya dayanan gelişimsel değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?


VUDÖ

AGTE

GEÇDA

DENVER II

DSM-V


Yanıt Açıklaması:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Vineland Uyum Davranış Ölçeği (VUDÖ), Denver II Testi ve Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) ülkemizde mevcut geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış testler arasında yer almaktadır.  AGTE daha çok aileye soru sormaya dayanan tarama testidir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum