Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302852

Hem zihinsel işleyişte (akıl yürütme, öğrenme, problem çözme) hem de kavramsal, sosyal ve uyumsal yaşam becerileri kapsayan uyumsal davranışlarda önemli kısıtlamalarla karakterize olan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Zihinsel Yetersizlik

Gelişimsel Yetersizlik

Gelişimsel Gerilik

Otizm Spektrum Bozukluğu

Öğrenme Güçlüğü


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel yetersizlik hem zihinsel işleyişte (akıl yürütme, öğrenme, problem çözme) hem de kavramsal, sosyal ve uyumsal yaşam becerileri kapsayan uyarlamalı davranışlarda önemli kısıtlamalarla karakterize bir durumdur. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum