Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302912

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre; özel eğitim hizmetlerinin düzenlemek, koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Birimi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Okul Rehberlik Servisi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Yanıt Açıklaması:

573 Sayılı KHK’nin üçüncü kısmında, özel eğitim hizmetleri ile ilgili kurumlar ve görevlerine yer verilmiştir. Bu amaçla özel eğitim hizmetlerinin düzenlemek, koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere her ilde il milli eğitim müdürlüğüne bağlı özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi kurulması gerektiğini belirtmiştir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum