Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1263099

Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %4 oranında engelli personel çalış- tırmak zorundadır. %4’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı da^hil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.


Her 100 memurdan 1 i engellidir.

Bir kurumda çalışan memurların tamamı engelli olmalıdır.

Bir kurumda çalışan memurların en az yarısı engelli olmalıdır.

Bir kurumda çalışan bütün memurlar sağlıklı olmalıdır.

Bir kurumda çalışan her 50 kişiden en az 2'si engelli memur kadrosunda yer almalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Memurlar kanununa göre doğru seçenek E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum