Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302948

I. Mekansal mahremiyet

II. Aile mahremiyeti

III. Kişi mahremiyet

IV. Bilgi mahremiyeti

Yukarıda verilen mahremiyetin boyutlarından hangileri doğru verilmiştir ?


I, II, III

I,III, IV

II, III ,IV

I, II, IV

I, IV


Yanıt Açıklaması:

Mahremiyet kavramının üç özelliğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Bunlar meka^nsal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyetidir. Doğru cevap D’dir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum