Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1212800

Gelişimsel gerilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bireyin gelişimsel süreci ve gelişim yaşı ya da hangi gelişim basamağında olduğu akranları ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

Doğal gelişim gösteren çocukların 0-6 ay arasında bir kez gelişim testi yaptırmaları yeterlidir.

Gelişimsel geriliğe karşı alınabilecek en etkili önlem erken tanılamadır.

Gelişimsel yönden risk altında olan çocuklar özellikle erken dönemde sık olarak izlenmelidir.

Bireyin gelişimi ve sağlığı ile ilgili değerlendirmeler farklı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.


Yanıt Açıklaması:

Doğal gelişim gösteren çocukların 0-6 ay arasında en az bir kez, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında ise birer kez gelişim testi yaptırmaları önerilmektedir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum