Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Beslenmeye ilişkin altta yatan sorunlar (ağız ve diş problemleri, yutma güçlükleri, kabızlık, ishal, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), iştah azaltıcı ilaç kullanımı gibi) tespit edilip önce onlar ortadan kaldırılmalı,
  2. Besinlere alışma sürecinde anksiyeteyi azaltmak için yavaş yavaş ilerlemeli,
  3. Çeşitli sembol ve fotoğraflardan yararlanılarak yemek listeleri, öğün saatleri ve öğünlerin nerede yeneceği planlanmalı,
  4. Çocukların değişken zamanlarda öğün saatleri planlanmalı,

Yukarıda verilen Otistik Spektrum Bozukluğu olan çocukların beslenme durumunun iyileştirilmesi adına verilebilecek önerilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


II, III, IV

I, III, IV

I, II, IV

I, II, III

I, II


2.Soru

Gastroözofageal Reflü Hastalığı çocuklarda kronik bir durum haline geldiğinde, aşağıdaki olumsuz durumlardan hangisiyle ilişkilendirilmektedir?


Kan basıncında artış

Büyüme-gelişme geriliği

Sarılık

Görme yetersizliği

Down Sendromu


3.Soru

Düşük doğum ağırlığı aşağıda yer alan durumlardan hangisini kapsamaktadır?


1000 gramdan az olma

1200 gramdan az olma

1300 gramdan az olma

1500 gramdan az olma

1700 gramdan az olma


4.Soru

I. Gelişimsel gerilik, erken çocuklukta okul öncesi dönemlerde kendini gösterirken gelişimsel yetersizlik, doğum sonrasında hemen tanılanabilmektedir.

II. Gelişimsel gerilik erken dönem gelişimsel destekler ile azaltılıp ortadan kaldırılabilir iken gelişimsel yetersizlikler yaşam boyu etkisini göstermektedir.

III. Gelişimsel gerilik yaşayan çocuklar gelişimsel bir gecikmeyi belirten bir raporlandırma süreci yaşamaktadırlar. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ise yetersizliği bildiren bir Özel Eğitim Raporu sürecine girmektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri gelişim geriliği ve gelişim yetersizliği arasındaki farkları göstermektedir?


Yalnız II

I-II-III

I-III

II-III

Yalnız I


5.Soru

Hangisi down sendromu olan bireylerde yetişkinlik döneminde görülen obezitenin sık görülmesinin sebepleri arasında bulunmaz?


Tiroit bezinin çalışmasının yavaşlaması

Düşük kas tonusu

Enerji ve yağ içeriği yüksek besinlerin çok tüketilmesi

Sebze ve meyve tüketiminin çok olması

Fiziksel aktivite yetersizliği


6.Soru

Gastroözofageal reflü hastalığı olan çocukların beslenmesinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?


Yağlı yiyecekler tercih edilmelidir.

Baharatlı yiyecekler tercih edilmelidir.

Asitli yiyecekler tercih edilmelidir.

Çocuk yatay pozisyonda beslenmelidir.

Çocuk azar azar ama sık sık beslenmelidir.


7.Soru

Kamuda ve özel sektörde engelli işçi çalıştırma zorunluluğu oranı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


%5

%4

%3

%2

%1


8.Soru

Down Sendromu olan çocukların ergenlik ve yetişkinlik döneminde ise en sık karşılaştığı beslenmeye ilişkin sorun hangisidir?


GÖRH

Çölyak

İshal

Kabızlık

Obezite


9.Soru

  1. Enerji ve yağ içeriği yüksek
  2. Vitamin içeriği yüksek
  3. Mineral içeriği yüksek
  4. Posa içeriği düşük

Yeterli ve dengeli beslenme için besinlerin yukarıda verilen özelliklerden hangisi/lerini taşıması gereklidir?


Yalnız I

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

5378 sayılı Engelliler Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


1997

2005

1997

2004

2001


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan ergenlerde uygun olmayan cinsel davranışlardan değildir?


Yabancıların yanında soyunması

Vücuduyla ilgili söylememesi gereken sözcükleri sürekli söylemesi

Banyoda tek başına iken mastürbasyon yapması

Toplum içinde cinsel organına dokunması

Sınıfta cinsel organıyla masaya sürtünmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler arasında yer alır?


Kistik Fibrozis

Kalça çıkığı

Serebral Palsi

Orak hücreli anemi

Ateşli romatizma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Serabral palsisi olan bireylerde oral dönem bozukukluklarından biri değildir?


Emmede güçlük

İshal

Tam olmayan dudak kapanması

İnatçı dil itme refleksi

Öğürme refleksi


14.Soru

Ülkemizde gelişimsel yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonu hakkındaki en kapsamlı yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2916 sayılı özel eğitim yönetmeliği

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

25751 sayılı Evde Bakım Hizmetlerinin sunumu yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanunu


15.Soru

Gelişimsel gerilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bireyin gelişimsel süreci ve gelişim yaşı ya da hangi gelişim basamağında olduğu akranları ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

Doğal gelişim gösteren çocukların 0-6 ay arasında bir kez gelişim testi yaptırmaları yeterlidir.

Gelişimsel geriliğe karşı alınabilecek en etkili önlem erken tanılamadır.

Gelişimsel yönden risk altında olan çocuklar özellikle erken dönemde sık olarak izlenmelidir.

Bireyin gelişimi ve sağlığı ile ilgili değerlendirmeler farklı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.


16.Soru

Freud'a göre aşağıdaki psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisi zeka gelişiminde işlem öncesi dönemin sembolik evresi olarak adlandırılan döneme karşılık gelmektedir?


Oral dönem

Genital dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem


17.Soru

İzin alma-verme davranışı normal gelişim gösteren bireylerde kaç yaşında kazanılır?


0-2 yaş

2-4 yaş

4-6 yaş

6-8 yaş

8-10 yaş


18.Soru

I. Mekansal mahremiyet

II. Kişi mahremiyeti

III.Bilgi mahremiyeti

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mahremiyet boyıtlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yutmanın aşamalarından değildir?


Oral hazırlık

Oral 

Emme

Faringeal

Özofegal


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin beslenme sorunları arasında yer almamaktadır?


Besin seçimi

Daha önce yemedikleri yiyecekleri yerken rahatsız olma

Belirli renkteki yiyeceklere aşırı istek duyma

Acıktığını ve susadığını hissetme

Yemek yenilen ortamın çevresel özelliklerinden (ışık, ses vb.) etkilenme