Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303007

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin beslenme sorunları arasında yer almamaktadır?


Besin seçimi

Daha önce yemedikleri yiyecekleri yerken rahatsız olma

Belirli renkteki yiyeceklere aşırı istek duyma

Acıktığını ve susadığını hissetme

Yemek yenilen ortamın çevresel özelliklerinden (ışık, ses vb.) etkilenme


Yanıt Açıklaması:

Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda en sık karşılaşılan beslenme sorunlarının başında besin seçimi gelmektedir. Besin seçimi; besinin çeşidine, dokusuna (pütürlü veya püre olması gibi), ısısına, tadına, rengine ve kokusuna göre besin ayırt etmek anlamına gelmektedir. Shaw (2014); OSB tanısı olan çocukların OSB tanısı almamış çocuklara kıyasla yaklaşık %60 daha fazla besin seçiminde bulunduğunu belirtmiştir. Besin seçimi beraberinde besin reddetme durumunu da getirmektedir. OSB olan çocuklar bazen besinleri tüketmeyi ağzını kapatarak veya tükürerek reddeder.
OSB olan çocuklarda besin seçimine ilişkin sıklıkla karşılaşılan bazı durumlar şunlardır:
• Daha önce denenemedikleri yiyecekleri tadarken rahatsız olurlar (neofobi).
• Ambalajlarını daha önceden bildikleri besinlere daha fazla ilgi gösterirler.
• Besinlerin hep aynı şekilde (aynı tabak vb.) sunulmasını isterler.
• Belirli renkteki yiyeceklere karşı aşırı istek duyarlar. Örneğin; sadece kırmızı yiyeceklerin tercih edilmesi
• Yemek yedikleri ortamın çevresel faktörlerinden (ses, ışık vb.) çabuk etkilenirler.
• Kalabalık içinde yemek yemekten rahatsız olurlar.
• Susadıklarının ve acıktıklarının farkında değilmiş gibi görünürler.

Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum