Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302895

Kamuda ve özel sektörde engelli işçi çalıştırma zorunluluğu oranı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


%5

%4

%3

%2

%1


Yanıt Açıklaması:

Kamuda ve özel sektörde %3 oranında engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum