Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1203007

  1. Kromozomal bozukluklar,
  2. Gen anormallikleri,
  3. Kafa travması,
  4. Oksijensiz kalmak,
  5. Çocuk ihmal ve istismarı,
  6. Radyasyona, cıva ve kurşun gibi ağır metallere uzun süreli maruz kalma

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri gelişimsel geriliğin "doğum öncesi"nedenlerindendir?


I, III, IV

II, IV, V

III, IV, V

I, II, VI

IV, V, VI


Yanıt Açıklaması:

Verilenlerden I, II, VI numaralı olanlar doğum öncesi nedenlerdendir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum