Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mide içeriğinin yemek borusuna veya sindirim sisteminin daha yukarı kısımlarına geri gelmesine ne ad verilir?


Gluten enteropatisi

Kistik fibrozis

Konstipasyon

Gastroözofageal reflü

Diyare


2.Soru

Dördüncü sınıfa giden Ahmet’in öz bakım becerileri zayıftı. Sabah kalktıktan ya da yemek yedikten sonra anne ve babası söylemeden ellerini yıkamazdı. Ahmet kıyafetlerini de ancak annesinin yardımı ile düzgün bir şekilde giyerdi. Ahmet’in konuşmasında da bazı sınırlılıklar olduğu dikkat çekmekteydi. Ayrıca Ahmet anne ve babasından bağımsız olarak bir şeyler yapma becerisine de sahip değildi. Ahmet’in durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Gelişimsel Gerilik

Gelişimsel Yetersizlik

Gelişimsel Farklılık

Fiziksel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik


3.Soru

Çeşitli sembol ve fotoğraflardan yararlanılarak yemek listeleri, öğün saatleri ve öğünlerin nerede yeneceği planlanlamak öncellikle hangi yetersizliğie sahip çocuklarda beslenme sorunlarını iyileştirebilmek üzere alınacak önemlerden biridir?


Down sendromu

Rett sendromu

Otizm spektrum bozukluğu

Epilepsi

Serebral Palsi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5378 sayılı Engelliler Kanunu kapsamında “Engellilik durumu” başlıklı 5. maddesinde yer alır?


Ayrımcılık

İlköğretim 

Topluma Dahil Olma

Engellilik Durumu

Erişilebilirlik 


5.Soru

Freud’a göre psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisinde cinsel rollerin sağlamlaşması, kız ve erkek çocukların oyunların niteliği farklılaşarak toplumsal kurallar benimsenmektedir ?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Genital dönem


6.Soru

Kas hastalıkları içerisinde en çok karşılaşılan durumlar arasında olup nedeni henüz bilinmeyen biyokimyasal bir bozukluk nedeniyle kaslarda güçsüzlüğe yol açan bir hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Kalça çıkığı

Müsküler distrofi

Romatoid artrit

Kistik fibrozis

Orak hücreli anemi


7.Soru

 1. 22 yaşından önce görülen, kronik, zihinsel aktivitelerde ya da fiziksel faaliyetlerdeki yetersizliktir.
 2. Öz bakım, hızlı kavrama, alıcı ve ifade edici dil ve özerk olma gibi yaşam aktivitelerinden üç ya da daha fazla alanda önemli derecede sınırlılıklar görülmesdir.
 3. Fenilketanüri, beyin hasarı ya da enfeksiyonu, kromozom anomalileri ve genetik etmenler,gelişimsel yetersizliğin doğum sonrası nedenleri arasında yer alır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri gelişimsel yetersizlikle ilgili olarak doğrudur?


I, II, III

I, II

II, III

I, III

Yalnız III


8.Soru

"Bedenin başkası tarafından görülmemesinin sağlanması" olarak tanımlanabilen ve cinsel gelişimle paralel olarak öğretilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açıklık

Dokunulmazlık

Ayırt edicilik

Gizlilik

Yakınlık


9.Soru

Çocuğun bedenine izin alarak dokunmak .......... kuralını destekleyen önemli bir davranışsal öğretim yaklaşımıdır. 

Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?


Gizlilik

Örtülülük

Dokunulmazlık

Reddetme

Rapor etme


10.Soru

 1. Kromozomal bozukluklar,
 2. Gen anormallikleri,
 3. Kafa travması,
 4. Oksijensiz kalmak,
 5. Çocuk ihmal ve istismarı,
 6. Radyasyona, cıva ve kurşun gibi ağır metallere uzun süreli maruz kalma

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri gelişimsel geriliğin "doğum öncesi"nedenlerindendir?


I, III, IV

II, IV, V

III, IV, V

I, II, VI

IV, V, VI


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas-iskelet sistemiyle ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Rett sendromu

Multiple skleroz

Çocuk felci

Astım

Hemofili


12.Soru

“Özel eğitime erken başlamak esastır” ibaresi Kanun Hükmünde Kararnamenin kaçıncı ilkesidir?


1. İlkesi

2. İlkesi

3. İlkesi

4. İlkesi

5. İlkesi


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çölyak için sakıncalı besinlerden değildir?


Sirke

Kurabiye

Yumurta

Hazır çorba

İrmik


14.Soru

I.Kız çocuklarda görülür.

II. Nöro-gelişimsel bir yetersizliktir.

III.Bilişsel ve motor becerilerde gerilik görülür.

IV. Nöbetlerin eşlik ettiği genetik bir durumdur.

Yukarıda özellikleri verilen yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Usher sendromu

Rett sendromu

Multiple Skleroz (MS)

Kistik fibrozis

Spina bifida


15.Soru

Solunum yetersizliği, anormal mukus salgısı ve pankreatik yetmezlik nedeni ile yağ ve protein emiliminde güçlük gibi belirtileri olan, 7.kromozomdaki bir genden kaynaklanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Hemofili

AIDS

Kistik fibrozis

Multiple skleroz

Spina Bfida


16.Soru

Can, dört yaşına geldiğinde kreşe gitmeye başlamış ve sınıf arkadaşlarının tümü temel renkleri ayırt eymeyi öğrendikten bir süre sonra bu beceriyi edinmiştir. Can'ın bu beceriyi, sınıf arkadaşlarından daha geç edinmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Otizm spektrum bozukluğu

Prematüre doğum

Serebral Palsi

Gelişimsel yetersizlik

Gelişimsel gerilik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliğin doğum öncesi nedenleri arasındadır?


Prematüre doğum

Genetik etmenler

Menenjit

Çocuk istismarı

Beslenme problemleri


18.Soru

I. Kromozomal bozukluklar,

II. Premature doğum,

III. Boğulma,

IV. Gen anormallikleri,

V. Gebelikte radyasyona maruz kalma

Yukarıda verilenlerden hangileri gelişimsel geriliğin oluşmasında doğum öncesi nedenler arasında yer almaktadır?


I, III, V

I, IV, V

II, III, IV

II,IV, V

III, IV, V


19.Soru

 1. Kötü beslenme anlamına gelmektedir.
 2. Alınan besin ögeleri ile ihtiyaç duyulan besin ögeleri arasındaki dengesizliği ifade etmektedir.

Yukarıdaki tanımlama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Beslenme Sorunu

Neofobi

Ketojenik diyet

Besin

Malnutrisyon


20.Soru

Kan şekerini düzenleyen hormonlardan biri olan insülinin vücutta çok az üretilmesi veya hiç üretilememesi sonucunda ortaya çıkan hastalık aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Tip 2 diyabet

Gastrit

Tip 1 diyabet

Hepatit

Kistik fibrozis