Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302871

Dördüncü sınıfa giden Ahmet’in öz bakım becerileri zayıftı. Sabah kalktıktan ya da yemek yedikten sonra anne ve babası söylemeden ellerini yıkamazdı. Ahmet kıyafetlerini de ancak annesinin yardımı ile düzgün bir şekilde giyerdi. Ahmet’in konuşmasında da bazı sınırlılıklar olduğu dikkat çekmekteydi. Ayrıca Ahmet anne ve babasından bağımsız olarak bir şeyler yapma becerisine de sahip değildi. Ahmet’in durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Gelişimsel Gerilik

Gelişimsel Yetersizlik

Gelişimsel Farklılık

Fiziksel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizlik, öz bakım, hızlı kavrama, alıcı ve ifade edici dil ve özerk olma gibi yaşam aktivitelerinden üç ya da daha fazla alanda önemli derecede sınırlılıklar görülmesi olarak ifade edilmektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum