Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1247777

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliğin doğum öncesi nedenleri arasındadır?


Prematüre doğum

Genetik etmenler

Menenjit

Çocuk istismarı

Beslenme problemleri


Yanıt Açıklaması:

Doğum öncesi malnütrisyonu, fenilketanüri, beyin hasarı ya da enfeksiyonu, kromozom anomalileri ve genetik etmenler, annenin radyasyona ve röntgen ışınına maruz kalması, çevre kirliliği, alkol, sigara tüketimi, uyuşturucu kullanımı, kan uyuşmazlığı, annenin geçirdiği hastalıklar ve kullandığı ilaçlar, annenin yaşı gibi etkenler etkili olmaktadır. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum