Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1239290

I. Kromozomal bozukluklar,

II. Premature doğum,

III. Boğulma,

IV. Gen anormallikleri,

V. Gebelikte radyasyona maruz kalma

Yukarıda verilenlerden hangileri gelişimsel geriliğin oluşmasında doğum öncesi nedenler arasında yer almaktadır?


I, III, V

I, IV, V

II, III, IV

II,IV, V

III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel geriliğin doğum öncesi nedenlerinin içinde en önemli olanı kalıtsal nedenlerdir. Kalıtsal nedenler anne ve babadan geçen ve çocuğun gelişimsel olarak geri kalmasına neden olan biyolojik temelli olgulardır. Kromozomal bozukluklar, gen anormallikleri, doğum öncesi annenin geçirdiği hastalıklar, gebelikte radyasyona, cıva ve kurşun gibi ağır metallere uzun süreli maruz kalma, doğum öncesi kanamalar, alkol kullanımı, beslenme yetersizliği ve uygun olmayan çevresel koşullar gelişimsel geriliğin olası nedenleri arasında gösterilmektedir. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum