Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1203237

  1. 22 yaşından önce görülen, kronik, zihinsel aktivitelerde ya da fiziksel faaliyetlerdeki yetersizliktir.
  2. Öz bakım, hızlı kavrama, alıcı ve ifade edici dil ve özerk olma gibi yaşam aktivitelerinden üç ya da daha fazla alanda önemli derecede sınırlılıklar görülmesdir.
  3. Fenilketanüri, beyin hasarı ya da enfeksiyonu, kromozom anomalileri ve genetik etmenler,gelişimsel yetersizliğin doğum sonrası nedenleri arasında yer alır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri gelişimsel yetersizlikle ilgili olarak doğrudur?


I, II, III

I, II

II, III

I, III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Verilenlerden I, II numaralı olanlar doğrudur. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum