Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302949

Freud’a göre psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisinde cinsel rollerin sağlamlaşması, kız ve erkek çocukların oyunların niteliği farklılaşarak toplumsal kurallar benimsenmektedir ?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Genital dönem


Yanıt Açıklaması:

Gizil (Latent) dönem (7-11y) : Bu dönem pekiştirme evresi olarak iyi değerlendirildiğinde önceki evrelere ilişkin edinimlerin desteklenmesi ve eksiklerin telafi edilmesi için uygun bir dönemdir. Bu dönemde cinsel roller sağlamlaşır ve pekişir. Kız ve erkek çocukların oyunlarının niteliği farklılaşır. Toplumsal kurallar benimsenir. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum