Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302802

Aşağıda bulunan yaş aralıklarından hangisi çocukların gelişim geriliğinin tespiti anlamında önemli bir yaş aralığıdır?


0-3 yaş

0-4 yaş

2-6 yaş

0-6 yaş

2-8 yaş


Yanıt Açıklaması:

0-6 yaş arasındaki döneminde gelişimin önemi düşünüldüğünde gelişim geriliğinin tespiti ve gelişimi destekleyici danışmanlık hizmetlerinin erken dönemde başlaması çocuğun var olan potansiyelinin değerlendirilmesi ve akranları ile arasındaki farkın azaltılması adına önem taşımaktadır. Bu durumda D seçeneği doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum