Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302817

Erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme kavramları “gelişimsel değerlendirme” çerçevesinde ele alınmaktadır. Gelişimsel tarama testleri (developmental screening), çocukların gelişim özelliklerini, öğrenme problemlerini ya da yetersizliklerini belirlemede tüm çocuklara uygulanabilen testleri kapsamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gelişim testleri hakkında söylenebilir?


Genellikle erken gelişim dönemindeki (0-6) çocuklara yönelik yapılır.

18 yaşından sonra uygulanır. 

Tanılama amacıyla kullanılır.

Herkes uygulayabilir.

0-1 yaş arasına uygulanamaz.


Yanıt Açıklaması:

Bu testler erken gelişim dönemdeki çocuklara yönelik yürütülür. Doğru seçenek A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum