Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302874

Onur’un bel hizasında doğuştan bir açıklık vardır. Bu durumdan yürüme ve dışkı tutma gibi fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmiştir. Onur’un yaşamış olduğu sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlik durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Spina bifida

Serebral palsi

Rett sendromu

Multiple skleroz

Spinal kord


Yanıt Açıklaması:

Sipina bifida, omurilik çevresindeki koruyucu kılıfın (omurga) arka yüzde tam kapanamaması ve genellikle bel hizasında doğuştan bir açıklık olması durumudur. Hastalıktan  yürüme, işeme ve dışkı tutma ve benzeri gibi fonksiyonlar olumsuz yönde etkilenir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum