Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1257355

I- 6 ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek 

II- 16 ayı geçtiği hâlde tek bir sözcük bile söylememek 

III- Fazlaca didaktik ifadeler kullanmak 

IV- Fazla kuralcı olma ya da olayları anlamlandırmak için kurallar yaratma gereksinimi göstermek 

Yukarıdakilerden hangileri Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasındadır? 


I ve II

I ve III

II ve III

I ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri:

• 6 ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek

• 12 ayı geçtiği hâlde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da ‘bay-bay’ gibi jestleri yapmamak

• 16 ayı geçtiği hâlde tek bir sözcük bile söylememek

• 24 ayı geçtiği hâlde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak

• Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek; örneğin, daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak.

Yorumlar
  • 0 Yorum