Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1263491

Bu durum, genellikle yüksekten düşme, trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları, derin olmayan sulara dalma ya da doğal afetler sonucunda oluşur. Tümörler, enfeksiyon hastalıkları, bel fıtığı ve bazı sinir hastalıkları sonucunda da bu durum oluşabilir. En görünür kayıp hareket ve duyu kaybı şeklinde olmaktadır. Bunlara ek olarak, idrar ve gaita kontrolü kaybı, cinsel işlev kaybı ve solunum güçlüğü de yaşanan problemler arasındadır. 

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkidir?


Serebral palsi

Spina Bifida

Çocuk Felci

Omurilik Zedelenmesi

Rett Sendromu


Yanıt Açıklaması:

Omurilik zedelenmesi genellikle yüksekten düşme, trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları, derin olmayan sulara dalma ya da doğal afetler sonucunda oluşur. Tümörler, enfeksiyon hastalık- ları, bel fıtığı ve bazı sinir hastalıkları sonucunda da omurilik zedelenmeleri oluşabilir. Yaralanmanın omurilikte meydana getirdiği hasarın derecesine göre etkilenme de çeşitlilik gösterir. En görünür kayıp hareket ve duyu kaybı şeklinde olmaktadır. Bunlara ek olarak, idrar ve gaita kontrolü kaybı, cinsel işlev kaybı ve solunum güçlüğü de yaşanan problemler arasındadır.

Omurilik zedelenmesi geçiren çocuk hastalar en erken devrede kapsamlı bir rehabilitasyon progra- mına alınırlar. Rehabilitasyon programı yetişkinlerinkine benzemekle birlikte çocuktaki gelişmelere paralel olarak değişikliklerle devam eder. C¸ocukta ağrı, kalp-akciğer sorunları ve denge bozukluğu olabilir. Uygun ortezler (vücuda takılan yardımcı cihazlar) verilerek omurganın düzgünlüğü sağlanabilir. Ayrıca aniden gelişen engellilik durumuna uyum sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla hasta psikolojik destek programlarıyla desteklenmelidir. Doğru seçenek D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum