Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1284930

Taşdelen ve Ateş (2012) tarafından yapılan bir çalışmada evde ya da bir merkezde bakıma muhtaç hastaların yaşadıkları sorunlar ve gereksinimlerin incelendiği çalışmada en sık karşılaşılan sorun türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Hijyenik bakıma ilişkin sorunlar

Sözel iletişim kuramama

Hastalığa ilişkin bilgi gereksinimi

Psiko-sosyal sorunlar

Ağrı


Yanıt Açıklaması:

Taşdelen ve Ateş (2012) tarafından yapılan bir çalışmada evde ya da bir merkezde bakıma muhtaç hastaların yaşadıkları sorunlar ve gereksinimleri incelenmiştir. Araştırmaya 177 hasta katılmıştır. Araştırma sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tablo 8.2 Hastaların Bakım Sırasında Yaşadıkları Sorunlar

Yorumlar
  • 0 Yorum