Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303176

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylerin bakımlarından sorumlu olan kişilerin sorumlulukları arasında yer almamaktadır?


OSB olan bireylerin ailelerine duygusal ve sosyal destek sağlamak.

Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmeleri için çaba göstermek.

Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vb. elle tutulabilir desteklerin sağlanması için yönlendirmeler yapmak.

Ailelere okula devam eden çocuklarının yetersizlikleri üzerinde odaklanmalarını sağlayarak aile yapısını ve organizasyonunu güçlendirmek.

Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireylerin bakımlarından sorumlu olan kişilerin sorumlulukları; OSB olan bireylerin ailelerine duygusal ve sosyal destek sağlamak, Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmeleri için çaba göstermek, Ailelere OSB olan çocuklarının durumu ile ilgili ortaya çıkabilecek sıkıntıları ile baş etmede kullanacak yöntemleri ve yardım alacakları meslek grupları ile ilgili bilgi vermek, Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vb. elle tutulabilir desteklerin sağlanması için yönlendirmeler yapmak, Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik/yönlendirme hizmeti vermektir. D seçeneğinde yer alan ifade doğru bir ifade değildir. Tam tersine uzmanlar, ailelerin okula devam eden çocuklarının yetersizliklerine odaklanmaları yerine başarıları ve yeterlilikleri üzerinde odaklanmalarını sağlayarak aile yapısını ve organizasyonunu güçlendirmelidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum