Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1198623

Aşağıdakilerden hangisi zihin engelli bireylerin problem davranışlarının oluşmasına yönelik işlevlerden biri değildir?


İlgi elde etme

Öz bakım becerisinden kaçma

İçsel uyarandan kaçma

İlgiden kaçma

Nesne ya da etkinlik elde etme


Yanıt Açıklaması:

Problem davranışlar aslında bir iletişim işlevi görmektedir. Bu anlamda problem davranışların işlevlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
• İçsel uyaran elde etme
• İlgi elde etme
• Nesne ya da etkinlik elde etme
• İçsel uyarandan kaçma
• İlgiden kaçma
• Nesne ya da etkinlikten kaçma

Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum