Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1207664

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde gözlenen otizm spektrum bozuklukları belirtilerindendir?


Beslenmede aşırı seçici olmamak

Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmek

Rutinlere aşırı bağlılık göstermemek

Kendisini diğer insanlardan soyutlamamak

Günlük yaşamda konuşarak iletişim kurmak


Yanıt Açıklaması:

Okul öncesi dönemde gözlenen özellikler:
• Başkalarının kendisine dokunmasından kaçınmak
• Kendini diğer insanlardan soyutlamak
• Başkalarının mimiklerini taklit etmemek
• Anne-babasının kendisine gülümsemesine
karşılık gülümseme davranışı göstermemek
• Günlük yaşamda konuşarak iletişim kurmamak
• Başkalarının söylediklerini anında ya da gecikmeli
olarak papağan konuşması biçiminde
tekrarlamak
• Kendisine adıyla seslenildiğinde hiçbir tepki
vermemek
• Etrafındakilerin sıklıkla kullandığı bay-bay
yapma ya da öpücük verme gibi jestleri kullanmamak
• Kanat çırpma ya da parmak ucunda koşturma
gibi tekrarlı davranışlar sergilemek
• Oyuncaklarla sıra dışı biçimlerde etkileşmek
• Rutinlere aşırı bağlılık göstermek
• Beslenmede aşırı seçici olmak
• Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmek
• Bazı seslerden, ışıklardan vb. aşırı rahatsız
olmak

Yorumlar
  • 0 Yorum