Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1258865

  1. Normalin üstünde konuşma hızı
  2. Sosyal etkileşimde yetersizlik
  3. Yinelenen davranışlar
  4. İlgi alanlarında sınırlılık
  5. Erken çocukluk dönemi

Hangisi/hangileri otizm kavramı içinde yer alır?


I, II, III, IV ve V

II, III, IV ve V         

I, II ve III

II ve IV

Yalnız V


Yanıt Açıklaması:

Otizm Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde sınırlılıklar ile birlikte takıntılı, yineleyici davranışlar ve ilgi alanlarında sınırlılık ile karakterize edilen bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Doğru yanıt B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum