Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302985

Aşağıdakilerden hangisi Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) belirtileri arasında yer almamaktadır?


Karın ağrısı

Sürekli ağlama

Kusma

Aşırı geğirme

Çok uyuma


Yanıt Açıklaması:

GÖRH, mide içeriğinin yemek borusuna veya sindirim sisteminin daha yukarı kısımlarına geri gelmesi olarak tanımlanmaktadır.  En sık belirtileri karın ağrısı, sürekli ağlama, huzursuzluk, kusma, aşırı geğirme ve yutma güçlüğüdür. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum