Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303125

Ağır ve çok ağır düzede zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaklaşık %80’inde beslenme problemleri gözlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi beslenme problemleriyle ilişkili değildir?


Pika hastalığı

Kilonun normal seyri

Yemek reddi

Yemek seçiciliği

Aşırı kilo


Yanıt Açıklaması:

Normal kilo seyretmesi düzenli beslenmeyle ilişkilidir. Doğru seçenek B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum