Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303139

Aşağıdakilerden hangisi Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtilerinden biri değildir?


6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek

12 ayı geçtiği halde agulamamak

16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söyleyememek

Başkalarının mimiklerini taklit etmek

24 ayı geçtiği halde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak


Yanıt Açıklaması:

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri şu şekildedir:

- 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek

- 12 ayı geçtiği halde agulamamak

- 16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söyleyememek

- 24 ayı geçtiği halde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak

Başkalarının mimiklerini taklit etmemek de okul öncesi dönemde gözlenen özelliklerden biridir. Fakat D şıkkında bu ifade 'taklit etmek' diye değiştirilerek verilmiştir. Bu durumda doğru yanıt D şıkkıdır.  

Yorumlar
  • 0 Yorum