Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303177

Aşağıdakilerden hangisi Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasında yer almamaktadır?


Başka çocuklarla oynarken fazlaca patronluk yapmak

Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek

12 ayı geçtiği hâlde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da ‘bay-bay’ gibi jestleri yapmamak

6 ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek

16 ayı geçtiği hâlde tek bir sözcük bile söylememek


Yanıt Açıklaması:

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri: 6 ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek, 12 ayı geçtiği hâlde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da ‘bay-bay’ gibi jestleri yapmamak, 16 ayı geçtiği hâlde tek bir sözcük bile söylememek, 24 ayı geçtiği hâlde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak, Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek; örneğin, daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamaktır. A seçeneğinde yer alan "Başka çocuklarla oynarken fazlaca patronluk yapmak" okul döneminde gözlenen özellikler arasında yer almaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum