Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1207615

Aşağıdakilerden hangi nedenden dolayı özbakım becerilerinin edinimini etkilemektedir?


Atipik duysal gelişim

İnce motor becerilerinde yeterlilik

Kaba motor becerilerinde yeterlilik

Atipik motor gelişim

Ortopedik yeterlilik


Yanıt Açıklaması:

Atipik motor gelişim, ortopedik yetersizlikler, kaba ve ince motor becerilerdeki yetersizlikler gibi pek çok nedenden dolayı öz bakım becerilerinin edinimi etkilenebilir. Otizmi olan bireylerde sosyal iletişimsel yetersizliklerin olması, duyusal uyaranlara verilen sıra dışı tepkiler bu becerilerin edinimini zorlaştırmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum