Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dokunulmazlık eğitiminde hangi yöntem kullanılmalıdır?


İpucunun giderek artırılması ile öğretim

İpucunun giderek azaltılması ile öğretim

Eş zamanlı ipucu ile öğretim

Sabit bekleme süreli öğretim

Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim


2.Soru

Aşağıdakilerden hangi nedenden dolayı özbakım becerilerinin edinimini etkilemektedir?


Atipik duysal gelişim

İnce motor becerilerinde yeterlilik

Kaba motor becerilerinde yeterlilik

Atipik motor gelişim

Ortopedik yeterlilik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yemek yeme becerilerinin kazanılma sırasını göstermektedir?


Kaşık-bıçak-çatal-parmak

Bıçak- çatal-kaşık-parmak

Çatal-kaşık-parmak-bıçak

Kaşık-parmak-çatal-bıçak

Parmak-kaşık-çatal-bıçak


4.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin zeka bölümü puanlarına göre sınıflandırılmasında, Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı olan Zihinsel Yetersizlik Düzeyi hangisidir? 


Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Özel eğitime ihtiyacı olan düzeyde yetersizlik


5.Soru

Uyumsal beceriler kategorisinde kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyaç duyan birey, hangi zihinsel yetersizlik  düzeyindedir?


Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Çok hafif düzeyde zihinsel yetersizlik


6.Soru

Yeterli ve dengeli beslenmek için alınması gereken ana ve ara öğün sayıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


2 ana, 2 ara öğün

3 ana, 3 ara öğün

2 ana, 3 ara öğün

3 ana, 4 ara öğün

2 ana, 1 ara öğün


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzmanların otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuğu olan ailelere sunabileceği desteklerden değildir?


Ailelere duygusal ve sosyal destek sağlamak

Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek

Gerektiğinde yetersizliği olan çocukların bakımı, eğitimi, rehabilitasyon hizmetleri hakkında aile ya da öğretmenlere bilgi vermek

Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmelerine engel olmak

Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vb. elle tutulabilir desteklerin sağlanması için yönlendirmeler yapmak


8.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek olan bakım hizmetinin planlanma sürecinin bazı bileşenleri ve aşamaları içermektedir.Hangisi bu bileşen ve aşamalardan birisi değildir ?


Değerlendirme

Bakım planı hazırlama

Gözden geçirme

Sonuçlandırma

Bakım planını uygulama


9.Soru

I. Düşük bebek ağırlığı

II. Havale geçirme

III. Kafa travmaları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fiziksel yetersizliğin oluşumunda doğum sonrası nedenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I ve III


10.Soru

Çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bozukluğa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Down Sendromu

Rett Sendromu

Multiple Skleroz Bozukluğu

Çocuk felci

Epilepsi (Sara)


11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel yetersizliklerden birisidir?


Kistik Fibrozis

Travmatik Beyin Yaralanmaları

Rett Sendromu

Omurilik Zedelenmesi

Romatoid Artrit


12.Soru

Bakım veren kişi, zihinsel yetersizliği olan bireye sevdiği yiyeceği üstte, sevmediği
yiyeceği altta kalacak şekilde kaşığa koyarak birlikte vermektedir. Buna göre bakım veren, aşağıda verilen hangi yöntemi kullanmaktadır?


Sabit kaşık

Fiziksel yardım

Eş zamanlı sunum

Sıralı sunum

Yeniden sunma


13.Soru

"Bu kişinin dikkati, ilgisi ve haz duygusu cinsel organlara yönelmiştir. Çocuk bedenini tanıma ve kontrol altına alma girişimlerini bu dönemde de sürdürdüğünden çişini kontrol etme girişimlerini de başlatır. Yeterli sayıda deneme-yanılma sonucunda kaka kontrolünde olduğu gibi çiş kontrolünü de başarılı bir şekilde gerçekleştirir."

Yukarıda sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? 


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Genital dönem


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sarası olan birey nöbet geçirdiğinde yapılması gerekenlerden biri değildir?


Sakin olun

Titreme hareketleri bittiğinde, bilincini kazanana kadar bireyin dinlenmesine izin verin

Ağzını açmaya çalışın

Vücudu sarsıldıkça başı yere çarpmasın diye bireyin başının altına katlanmış palto gibi düz ve yumuşak bir şey koyun

Bireyi yavaşça yan çevirin. Bu onun hava yolunun açılmasını ve kusmuşsa ağızdan boşaltım yapmasını sağlar


15.Soru

Kamuda ve özel sektörde engelli personel kadrosunda çalışmak için, kişinin en yüzde kaç özür  durumuna sahip olması gerekmektedir?


%25

%40

%45

%55

%60


16.Soru

"Bu modelde, psikolojik ve fiziksel açıdan yaşadığı sorunlar nedeniyle günlük yaşama uyum sağlayamayan gelişimsel yetersizliği olan bireylerin tespiti ve yapılan bu tespit sonucunda kurum bakımına alınması, daha sonra da bu bireylerin bakım, beslenme, zihinsel ve bedensel açıdan ihmal ve istismar edilmelerinin önlenmesinin sağlanarak,
uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesine dair hizmetler yer almaktadır." ifadesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gelişimsel yetersizliği olan bireylere sunduğu hizmet alanlarından hangisine girmektedir?


Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Evde Bakım Hizmeti

Tıbbi Sosyal Hizmet

Umut Evleri

Özel Bakım Merkezleri


17.Soru

Hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gelişimsel  yetersizliği olan bireylere sunulan hizmetlerden birisi değildir?


Evde bakım hizmeti

Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi

Umut evleri

Özel bakım merkezleri

Koruma evleri


18.Soru

Bir kişinin zekâ testleri ile elde edilen zekâ yaşının, takvim yaşına bölünmesi ve 100 ile çarpılması ile elde edilen sayıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Zekâ Bölümü

Zekâ İşlevi

Zekâ Türü

Zekâ Gelişimi

Zekâ Ölçeği


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylerin öz bakım becerilerini öğrenme sürecini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almamaktadır?


Sosyal iletişimsel yetersizliklerin olması

Duyusal uyaranlara verilen sıra dışı tepkiler

Taklit becerilerinde yaşanan sorunlar 

Sosyal pekiştireçlere olan ilgisizlik

Bilimsel dayanaklı uygulamaların kullanılması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinden biri değildir?


Zihin engeline ve nedenine ilişkin bilgi gereksinimi

C¸ocuklarının özellikleri hakkında bilgi gereksinimi

Eğitim veren kurumlar ve programlar hakkında bilgi gereksinimi

Eğitim için maddi gereksinim

Çocuğunun bakımını devretme gereksinimi