Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1269658

Bakım veren kişi, zihinsel yetersizliği olan bireye sevdiği yiyeceği üstte, sevmediği
yiyeceği altta kalacak şekilde kaşığa koyarak birlikte vermektedir. Buna göre bakım veren, aşağıda verilen hangi yöntemi kullanmaktadır?


Sabit kaşık

Fiziksel yardım

Eş zamanlı sunum

Sıralı sunum

Yeniden sunma


Yanıt Açıklaması:

Eş zamanlı sunum yönteminde, bireyin sevdiği/tercih ettiği besin ile sevmediği/tercih etmediği besin birlikte sunulur. Birlikte sunma ile anlatılmak istenilen sevilen yiyeceğin üstte, sevilmeyen yiyeceğin ise altta kalacak şekilde kaşığa konularak bireye verilmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum