Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259122

Aşağıdakilerden hangisi yemek yeme becerilerinin kazanılma sırasını göstermektedir?


Kaşık-bıçak-çatal-parmak

Bıçak- çatal-kaşık-parmak

Çatal-kaşık-parmak-bıçak

Kaşık-parmak-çatal-bıçak

Parmak-kaşık-çatal-bıçak


Yanıt Açıklaması:

Yemek yeme becerilerinin kazanılma sırası   par­makla tutarak yemek yeme kaşık kullanarak, çatal kullanarak ve bıçak kullanarak yemek yemedir. Bardaktan sıvı içme parmakla yemek yeme ile bir­likte kazanılmaya başlar. Diğer becerilerde olduğu gibi bireyin ilerlemeleri mutlaka kaydedilmelidir. Çocuk ilerleme gösterdikçe yapılan uyarlamalarda yavaş yavaş kaldırılmalıdır. Öğrenilen yemek yeme becerisinin başka ortamlarda ve başka kişilerin var­lığında ve başka araç gereçlerle yapılması becerinin genellemesini sağlayacaktır. Doğru yanıt E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum